Xenofón

Xenofón, asi 430 - po 355 př.n.l., řec. vojevůdce, historik a spisovatel; žák Sokratův. Učastnil se perského tažení Kýra ml. 401 př.n.l. a návrat řec. vojáků (anabazi) zachytil v lit. knize Kýrovo tažení (Anabasis). Autor spisu Oikonomikos (asi z let 410 - 399 př.n.l.), první dochované práce o ekon. v tehdejším pojetí (jak vést a spravovat otrokářskou domácnost a její hosp.). V díle O Kýrově vychování upozornil na vliv dělby práce na kvalitu výrobků. Známý výrokem, že bohové prodávají lidem vvše jen za cenu práce. Další spisy: Řecké dějiny , filoz. obsah mají Vzpomínky na Sokrata , Obrana Sokratova , Hostina .