Xenakis

Xenakis Ianis, též Iannis - 29. 5. 1922 - 4. 2. 2001, řec. skladatel a architekt; 1947 odešel do Paříže, získal fr. občanství. Prof. vysoké hud. školy v Londýně. Představitel evr. hud. avantgardy. V raných dílech vliv řec. folklóru, dále vyšel z dodekafonie a seriální tech., pak vytvořil vl. systém (tzv. stochastická hudba, zal. na mat.statistických metodách). Často užíval aleatoriku. Autor orch. děl, skladeb pro různé instrumentální sestavy, elektronické hudby, teor. prací o stochastické hudbě a jiných děl.