Xenacanthus

Xenacanthus [-ka-tu-, řec.], Pleuracanthus - rod vymřelých sladkovodních žraloků. Na zadní části hlavy měli silný trn. Měli dvouřadou prsní ploutev archipterygiálního typu (nespecializovaná primitivní ploutev) a značně prodlouženou ploutev hřbetní.