různobrvky

různobrvky, Xanthophyceae, Heterokontae - třída zelenožlutých řas s dvoudílnými buněčnými stěnami z kmene Chromophyta. Zoospory a bičíkaté formy mají dva nestejně dlouhé bičíky. Křemičité cysty se tvoří uvnitř protoplastu. Žijí ve sladkých vodách, vzácně i v moři; některé rostou i na půdě. K r. patří řada rodů, např. Tribonema, Botrydium. Myxochloris .