X-paprsky

X-paprsky, st. ozn. rentgenových pa prsků. V.t. rentgenové záření.