Wagner Heinrich

Wagner Heinrich Leopold , 19. 2. 1747 až 4. 3. 1779, něm. dramatik hnutí Sturm und Drang; v jeho dramatech se střetávají myšlenky nastupující měšťanské třídy s feud. Autor dramatu Vražedkýně a lit. satiry, v níž se pokusil o obranu Goethova Werthera - Prometheus , Deukalion und Rezensenten (Prométheus, Deukalion a recenzenti). Překl. odb. div. literatury.