Wagner Antonín

Wagner Antonín Pavel , 3. 7. 1834 až 27. 1. 1895, č. sochař; od 1857 žil ve Vídni. Vynikl jako autor arch. dekorativní plastiky robustního projevu a výrazné pózy (sochy pro parlament, Burgtheater, brána Hofburgu ve Vídni); po 1880 se podílel na výzdobě Nár. divadla (sochy Lumíra a Záboje . skupiny Opera a Drama ) a Nár. muzea v Praze (socha Čechie , tympanon a reliéfy průčelí).