Wagner Adolph

Wagner [vá-] Adolph , 25. 3. 1835 až 8. 11. 1917, něm. burž. ekonom; přední představitel katedrového social. a jeden ze zakl. sociálně práv. školy v polit. ekon. Zastánce Bismarckovy fin. a sociální politiky.