Wagenseil

Wagenseil [vá-zajl] Georg Christoph , 29. 1. 1715 - 1. 3. 1777, rak. skladatel, klavírista, varhaník a hud. pedagog; od 1739 dvorní skladatel ve Vídni. Představitel raného klasicismu, přispěl zvl. k vývoji klas. symfonie a klavírního koncertu. Autor oper, symfo nií, instrumentálních koncertů, komorní, círk. a jiné hudby.