Wolfovy-Rayetovy hvězdy

Wolfovy-Rayetovy hvězdy [reje-], W-hvězdy - hvězdy s největší povrchovou teplotou (až 50 000 K). Vlivem rozpínání atmosfér se ve spektru W.-R. h. vyskytují jasné a široké emisní čáry. Poprvé objeveny 1867 fr. astronomy Ch. J. E. Wolfem (1827-1918) a G. Rayetem (1839-1906), v souč. je jich známo více než 200.