W-chromozóm

W-chromozóm, nepárový pohlavní chromozóm (heterochromozóm) u ptačího typu určení pohlaví. V diploidním buněčném jádře může být přítomen jen v nepárové dvojici se Z-chromozómem; sestava ZW určuje samičí pohlaví.