Vysloužil

Vysloužil Jiří , *11. 5. 1924, č. hud. vědec; prof. univ. v Brně. Zabývá se zvl. hud. folkloristikou, dílem L. Janáčka a hudbou 20.st. (Hudebněfolkloristické dílo L . Janáčka , Lidová písen na Moravě a ve Slezsku , Alois Hába , Hudobníci 20 . storočia ).