Vyleťalová

Vyleťalová Olga , *8. 8. 1944, č. grafička a malířka; manželka J. Vyleťala. Vynikla tvorbou v oblasti film. plakátu (Něžná , Radúz a Mahulena ). Její dílo je charakteristické využitím kolážové metody kombinující fot. a kresbu v poetické vizi magického real., který je typický i pro volnou mal. tvorbu (Pád Ikarův , Údolí neklidu , Krajina s měsícem ).