Vydra Václav starší

Vydra Václav st., 29. 4. 1876 - 7. 4. 1953, č. herec a režisér; otec Václava V. ml. Začal vystupovat 1893 u div. společností, 1907-13 člen Městského div. v Plzni, 1913-22 Městského div. na Vinohradech (též režisér), 1922-53 (s přestávkou 1940-45) ND (1945-49 ředitel). Mimořádná herecká osobnost zvl. meziválečného období. Usiloval o prosazení hercova práva na vyjádření vl. názoru. Osobitých hereckých schopností V. (inklinoval k monumentalizaci postavy; groteskní až bizarní vidění spol. typů) úspěšně využil režisér K. H. Hilar, v jehož expresionistických inscenacích se V. uplatnil zejm. v postavách robustních a psychicky nalomených, ve vladařských typech a silných individualitách, např. Claudius v Hamletovi, Julius Caesar (W. Shakespeare), Gero (A. Jirásek), Mikuláš Arnesson (H. Ibsen, Nápadníci trůnu), Jegor Bulyčov (M. Gorkij, Jegor Bulyčov a ti druzí). V závěru herecké dráhy kladl V. důraz na přesnou sociální motivaci postavy (Vojnar v Jiráskově Vojnarce). Ve 30. letech 20. st. se aktivně účastnil boje proti fašismu. Státní cena (1924), nár.um. (1946).