Vyšenskyj

Vyšenskyj Ivan , asi 1550 - asi 1620, ukr. spisovatel; jeden z nejvýzn. představitelů polemické liter., kritizující světskou i círk. vrchnost a odhalující zlořády soudobé spol. (Pysanije do vsich obšče v Ljadskoj zemli žyvuščych - Psaní všem v lešské zemi žijícím).