Vltava

Vltava, tok v Čechách; levostranný přítok Labe u Mělníka, dlouhý 430,2 km, povodí 28 090 km2, průměrný průtok v ústí 149,9 m3/s, specifický odtok 5,34 l/s na km2. Pramení na Šumavě pod Černou horou v 1 172 m n.m. Po soutok se Studenou V. se nazývá Teplá V., v nejhořejším toku Černý potok. Protéká Vltavickou brázdou směrem k JV, pod Vyšším Brodem se otáčí k S. Hl. přítoky zprava: Řásnice, Malše, Lužnice, Mastník, Sázava, Botič, Rokytka; zleva: Polečnice, Křemžský potok, Otava, Kocába, Berounka. Splavná od Slap k Mělníku v délce 92 km. Vybudována kaskáda přehradních nádrží (Lipno, Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice, Vrané). Energetický, ochranný, průmyslový a rekreační význam.