Vchynicko-tetovský plavební kanál

Vchynicko-tetovský plavební kanál, na J ČR, spojuje Vydru s Křemelnou; délka 14,5 km. Dříve pro plavení dřeva, nyní napájí nádrž v Srní. Tech. památka.