Kinští

Kinští, Vchynští z Vchynic - č. šlechtický rod známý od 13.st. Na zač. 16.st. se rozdělil ve dvě větve (Vchynští z Vchynic a Razičtí z Vchynic). Větev Razických v 17.st. vymřela; příslušníci druhé větve vlastnili statky na Litoměřicku a později ve stř. a záp. Čechách.