Vacenovice

Vacenovice, zeměd. obec v Jihomor. kr., okr. Hodonín, v Dolnomoravském úvalu; 2 097 obyv. (2001).