Vacek Tomáš

Vacek Tomáš , 15. 11. 1899 - 14. 9. 1942 (umučen v Mauthausenu), č. veterinář; prof. Vysoké školy veter. v Brně. Zakl. moderní fyziol. hosp. zvířat. Hl. dílo: Srovnávací fyziologie zvírat domácích a ostatních obratlovců .