Výzva k poradě o evropské bezpečnosti

Výzva k poradě o evropské bezpečnosti, Budapešťská výzva - dokument přijatý polit. poradním výborem států Varšavské smlouvy 17. 3. 1969 v Budapešti. Byl adresován všem evr. státům a obsahoval návrh na svolání Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.