Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky

Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky, VUZORT - pův. resortní výzkumný ústav býv. min. kultury ČSR se správním sídlem v Praze, zal. 1945. Zajišťuje vědeckotech. rozvoj v oblasti kult. zařízení.