Vývoj písma

Vývoj písma soustava datace příklad l. předstupeň obraz; znak: lineárně mladší paleolit redukované znázornění 15-10 tisíc př.n.l. předmětu 2a. obrázkové písmo 1. piktografie - obrázkové před 4. tisíciletím př.n.l. písmo bez příslušného jazykového významu 2b. slovní obrázkové písmo: klínové písmo, hiero znak zastupuje konkrétní glyfy, čínské písmo ní pojem 3. obrázkové písmo II. fonetické obrázkové písmo: po 4. tisíciletí př.n.l. znak pro konkrétní i abstraktní pojmy; odpovídá hláskovým skupinám a symbolickému významu 4. hláskové písmo znaky pro jednotlivé 4.-3. tisicíletí př.n.l. písma semitská, řecká hlásky nebo slabiky; do přítomnosti atd. plné odpoutání od obrazu, spojení s řečí