Vývoj českého mincovnictví

Vývoj českého mincovnictví po 955-1210 měna denárová 1210-1300 brakteátové období 1300-1548 měna grošová; l groš = 12 parvů; početní jed. kopa grošů (= 60 grošů); 1384 zavedeny tzv. peníze (l groš = 7 penízů); 1519-20 tolary 1548-1750 měna tolarová; stříbrný zlatník = 60 krejcarů; 1573-1619 ražen bílý groš (tříkrejcar), napojoval se na říšský měnový okruh; 1619 přijata krejcarová soustava; 1624 tvořil měnovou soustavu tolar (= 120 krejcarů) 1750-1857 měna konvenční; l tolar = 2 zlatníky = 20 grošů = 60 krejcarů; dukát = 3 zlatníky 10 krejcarů 1857-1892 měna zlatková; l zlatý = 100 krejcarů; l tolar = l,5 zlatého 1892-1918 rak. měna korunová od 1919 samostatná měna ČSR u mešity, s ochozem, určená ke svolávání věřících k modlitbě a někdy i ke kázání. Pravděpodobně první m. byl postaven 666 u mešity v Bahře; 2. signální věž a maják na moři.