Výhon

Výhon, nejvyšší h. Dyjsko-svrateckého úvalu, 355 m n.m.; z třetihorních písků, jílů, vápenců. Oblý vrch s vinicemi.