Východní pakt

Východní pakt, návrh mez. smlouvy o vzájemné pomoci mezi SSSR, ČSR, Polskem, Finskem, Litvou, Estonskem a Lotyšskem k zajištění obrany proti agresi fašist. Německa. Iniciátorem projektu V. p. byl zač. 1934 fr. ministr zahr. věcí L. Barthou; po jeho zavraždění v říjnu 1934 se fr. vládní kruhy projektu zřekly.