Východní Ghát

Východní Ghát, angl. Eastern Ghats - h. pásmo v Indii podél vých. pobřeží Přední Indie; nejvyšší h. Dévódí-Munda, 1 680 m n.m. V. G. tvoří vých. okraj Dekánské plošiny; rozčleněn širokými údolími ř. Gódávarí, Krišna, Kávéri a Pénnáru. H. svahy pokrývají opadavé monzunové lesy.