Čou

Čou, čín. dyn. a období čín. dějin 1027 až 256 př.n.l.; zal. Wu Wangem, který porazil Sangy a sjednotil kmeny sev. Cíny. Období 1027-771 se nazývá Záp. Č., 771-256 Vých. Č. Mezikmenové boje oslabily centrální moc, což vedlo v období Jaro a podzim (8. až 5.st. př.n.l.) k úplnému nebo částečnému osamostatnění některých oblastí a v 5.-3.st. př.n.l. (Válčící státy) se vytvořilo sedm nejsilnějších států (Čao, Čchi, Cchin, Cchu, Chan, Jen, Wej) soupeřících o hegemonii; vláda dyn. C. se omezovala na rodová území, která byla 256 - 249 př.n.l. dobyta státem Cchin. V období Č. se šířilo zpracování železa, rychle se rozvíjely výr. síly a intenzifikovalo se zeměd.; byla vytvořena řada filoz. škol (konfucianismus, legismus, taoismus), položeny za, kl. čín. liter. a umění.