Východné Karpaty

Východné Karpaty, geomorfologická provincie na území SR, část Východních Karpat. Člení se na Vonkajšie Východné Karpaty a Vnútorné Východné Karpaty. - část Vých. Karpat je chráněná krajinná oblast, vyhlášená 1977, o rozloze 668 km2. Zahrnuje Nízke Beskydy a Bukovské vrchy. Uzemí je většinou pokryté bukovými lesy místy pralesovitého charakteru s příměsí jiných cenných listnáčů. Na území je 10 stát. přír. rezervací, např. Dranec, Stužica, Habsburské rašelinisko, Beskyd, Udava, dvě chráněná naleziště a jeden chráněný přír. výtvor.