Výbor OSN pro mírové využití mořského dna

Výbor OSN pro mírové využití mořského dna, orgán Valného shromáždění OSN, zal. 1968 k vypracování práv. norem, jež by podporovaly mez. spolupráci při výzkumu a využívání mořského dna i jeho podzemí za hranicemi pravomoci států a zajistily těžbu jejich zdrojů ve prospěch všeho lidstva. Výbor se stal hl. střediskem jednání o všech otázkách mez. práva mořského a připravil podklady pro třetí konferenci OSN o mořském právu. V souvislosti se zahájením této konference byla 1973 činnost Výboru ukončena.