Václav III.

Václav III. z dyn Přemyslovců, 6. 10. 1289 - 4. 8. 1306, 1301-05 uh. a od 1305 č. a pol. král; syn Václava II. a Guty Habsburské. Jako nedospělý uznán za uh. krále skupinou uh. šlechty a biskupů v čele s M. Čákem Trenčianským; přijal jméno Ladislav V. Jeho odpůrcem byl Karel I. Robert. Od 1302 bojoval Václav III. v Uhrách; postavila se proti němu papežská kurie. 1304 vtáhlo do Uher č. vojsko Václava II., které umožnilo V. III. ustoupit ze země. Po smrti otce uzavřel V. III. mír s řím.něm. králem Albrechtem I.; zřekl se Chebska, Pliseňska a Míšeňska v jeho prospěch a postoupil svrchovanost nad vých. Pomořany braniborským Askáncům; nároky na uh. trůn přenesl na bavorské Wittelsbachy, kterým také odevzdal uh. insignie. Usiloval o upevnění vlády v Polsku, oženil se s Piastovnou Violou Těšínskou. Na počátku své voj. výpravy proti Vladislavovi I. Lokýtkovi zavražděn v Olomouci neznámým vrahem; Václavem III. vymřela po meči dyn. Přemyslovců.