Václav II. kníže

Václav II. z dyn. Přemyslovců, 1137 až po 1192, 1190-91 č. kníže; nejml. syn Soběslava I. 1177 jmenován svým bratrem Soběslavem II. knížetem olomouckým, 1179 zbaven vlády v Olomoucku č. knížetem Bedřichem. 1182 povolán šlechtou do Čech, 1184 zvolen knížetem, ale nepodařilo se mu dobýt Pražský hrad a získat vládu v celé zemi; nucen odejít do zahraničí. Od 1186 v Čechách, patrně zástupce knížete Konráda II. Oty, po jehož smrti byl uznán za panovníka. Svržen 1191 Přemyslem I. Otakarem; 1192 jej obléhal na Pražském hradě, ale v důsledku dohody mezi Jindřichem Břetislavetn a řím.něm. králem Jindřichem VI. donucen opět opustit zemi; zajat v Míšni, kde zřejmě zemřel.