Umajjovci

Umajjovci, Omájovci - dyn. chalífů arab. říše 661-750, centrum Damašek; zakl. a nejvýzn. panovník byl Mu'ávija I.; svrženi převratem Abbásovců 750. Vláda U. je vrcholem arab. výbojů - dobytí Maghribu. Pyrenejského poloostrova, záp. Indie a části stř. Asie. Po převratu Abbásovců unikl Abd ar-Rahmán I. do Španělska, kde 756 zal. emirát, od 929 nezávislý chalífát (Abd ar-Rahmán III.). V.t. córdobský chalífát.