Uherské Hradiště město

Uherské Hradiště, okr. m. ve Zlínském kr., v Dolnomoravském úvalu na JV Moravě; 26 460 obyv. (2001) srov. 37 741 obyv. (1986). Prům. stroj., nábytkářský, bavlnářský, potr. aj. Slovácké divadlo, muzeum. Festivaly, letní filmová škola. - V 9.st. jedno z hl. center Velkomor. říše; osídlení s dvorci, kostely a dílnami zahrnovalo ostrov na ř. Moravě, Staré Město a další místa v okolí (Modrá). Archeol. památky v U. H. nár. kult. památkou. - Ostrov na řece Moravě nebyl od 2.pol. 10.st. osídlen. Před 1257 (privilegium z 13. 10. 1257) zde zal. Přemysl II. Otakar král. město, do kterého přemístil obyv. dvou blízkých tržních vsí Velehradu a Kunovic. Král. m. dostalo pův. jméno Nový Velehrad, změněné před 1300 na Hradiště; 1587 nazývané poprvé U. H. Strategicky význ. postavení U. H. na č.-uh. hranicích se projevilo zejm. v 2.pol. 15.st.; pevností zůstalo do 1782. - Prům. stroj., opravny ČSAO, let. (Let - Kunovice), el.tech., chem. (barvy, laky), dřevozpracující, stav. hmot, oděvní, kožedělný, cukrovarnický, konzervárenský, pivovarnický, lidové um. výroby (ÚLUV). Slovácké muzeum, Slovácké div.; galerie výtv. umění. Nová výstavba.