Ubico

Ubico [-ko] Jorge , 10. 11. 1878 - 14. 6. 1946, guatemalský pravicový politik a diktátor; 1931-44 prez. republiky.