Uaxactún

Uaxactún [vašaktun], lokalita v Peténu (Guatemala); význ. středisko mayské civilizace. Osídlen asi od 6.st. př.n.l. do 10.st. n.l. Dochovány zbytky chrámů na pyramidách (nejstarší známá mayská pyramida asi ze 3.st. př.n.l.), kamenná stéla s datem odpovídajícím roku 328 n.l., nejstarší známá mayská observatoř, nástěnné malby (6.st.), nejstarší doklad mayské klenby (zač. 4.st.). V posledních letech zjištěny pozůstatky obytných staveb ze dřeva a palmových listů na nízkých kamenných plošinách.