Tobiáš z Bechyně

Tobiáš z Bechyně, †24. 7. 1307 (zavražděn), č. šlechtic z rodu Benešoviců, bratranec biskupa Tobiáše z Benešova. Král. purkrabí na Bechyni, od 1267 nejvyšší maršálek Č. král. 1289-90 v boji s Vítkovci. Po vymření Přemyslovců prosazoval habsburskou kandidaturu na č. trůn.