Tengrinor

Tengrinor, Na-mu-chu (Nebeské jezero) - slané jezero v Cíně v Tibetu, sev. od Lhasy; 4 718 m n.m., 1 920 km2. V okolí četné lámaistické kláštery.