Tříkrálová deklarace

Tříkrálová deklarace, slavnostní prohlášení č. poslanců vídeňské říšské rady a zemských sněmů hist. zemí Č. království z 6. 1. 1918, formulující cíle nár. osvob. boje č. a sl. národa za 1.světové války. Reagovala na jednání o mír v Brestu Litevském, odvolávala se na zásadu sebeurčení národů, prosazovanou sov. Ruskem a požadovala, aby budoucí mírová konference uznala právo na sebeurčení dosud nesvobodných národů, jmenovitě pak utlačovaných národů Rakousko-Uherska. Zároveň vytyčila požadavek svrchovaného, plnoprávného, dem. a sociálně spravedlivého čs. státu. - T. d. byla výrazem polit. iniciativy č. buržoazie v nár. osvob. zápase, proti níž oportunistické vedení soc.dem. nedokázalo postavit vlastní, rev. nár. koncepci.