Světová zdravotnická organizace

Světová zdravotnická organizace, SZO, Organisation Mondiale de la Santé, OMS, World Health Organization, WHO - mez. zdrav. instituce OSN, zal. 1948, se sídlem v Ženevě. Řídí a koordinuje mez. zdrav. činnost, poskytuje podporu a odbornou pomoc jednotlivým zemím při rozvíjení nár. zdrav. služeb. Jejím cílem je zajistit nejvyšší možnou úroveň zdravotního stavu obyv. celého světa. Členy SZO jsou zástupci vlád jednotlivých států. ČR je jejím členem od založení.