Staré Hradisko

Staré Hradisko u Prostějova, u obce Malé Hradisko, keltské oppidum (37 ha) s kamennými hradbami, řemeslníckými dílnami (v okolí výskyt železné rudy), dlážděnými cestami; nálezy zlatých mincí, řím. importy.