Slovenský kras

Slovenský kras, geomorfologický celek na JV SR v Slovenském rudohoří; nejvyšší Jelení vrch, 947 m n.m. Členitá krasová vrchovina, kde jednotlivé planiny oddělují hluboké kaňony. Člení se na planiny Silickou, Koniarskou, Plešivskou, Zádielskou, Jasovskou. Největší krasová oblast v SR s povrchovými i podpovrchovými krasovými jevy. - Chráněná krajinná oblast, vyhlášená 1973, o rozloze 362 km2. Zahrnuje soustavu náhorních planin s typickými krasovými útvary, jedinečnými ve stř. Evropě. Počtem okolo 900 rostlin patří k druhově nejbohatším územím stř. Evropy. Na území je 12 stát. přír. rezervací, jedno chráněné naleziště (Turniansky hradný vrch) a 9 chráněných přír. výtvorů, např. jeskyně Domica, Gombasecká a Jasovská.