Sierra Madre Oriental

Sierra Madre Oriental, Východní Sierra Madre - pohoří na V Mexika, na vých. okraji Mexické náhorní plošiny, rovnoběžné s pobřežím Mexického zálivu; dlouhé 1 350 km, nejvyšší Pena Nevada, 4 054 m n.m. Silně zvrásněné sedimentární horniny.