Sfinx nakladatelství

Sfinx, č. nakl. v Praze 1919-49; vycházela zde liter. věd., populárně naučná i beletrie; mj. i dvanáctidílná Československá vlastivěda (1929-37). V.t. Janda Bohumil, Evropský literární klub.