Rwandové

Rwandové, bantuská národnost ve Rwandě, Burundi, Tanzanii, Ugandě a Zairu (asi 8 mil. osob). Jaz. patří do skupiny benue-kongo kongokordofánské rodiny. Podobně jako Rundiové dělí se R. na skupiny Hutuů a Tutsiů; jejich rivalita vyvrcholila 1959 obč. válkou a následnou migrací části Tutsiů do sousedních zemí.