Ricci Sebastiano

Ricci Sebastiano, 1. 8. 1659 - 15. 5. 1734, it. malíř vrcholného baroku činný též ve Vídni, Londýně, Paříži a Nizozemí. Věnoval se figurální malbě světské i oltářní. Jeho dílo tvoří předstupeň tvorby G. B. Tiepola (fresky v král. paláci v Turínu).