Rabat město

Rabat, arab. Ribat - hl.m. a přístav Maroka v ústí Bú Regreg do Atlantského oceánu; 1,6 mil. obyv. (2002) srovnej 519 000 obyv. (1982). Polit. středisko státu. - R. zal. ve 12.st. Almorávidy (arab. název Ribatal-Fath, Tábor vítězství). V 17.st. se zde začali usazovat arab. řemeslníci a obchodníci vypuzení ze Španělska, což výrazně přispělo k hosp. rozkvětu města. 1912-56 adm. centrum fr. protektorátu v Maroku; ve 30.-50. letech 20.st. jedno z ohnisek nár. osvob. boje. Od 1956 hl.m. Maroka. - Prům. text., kožedělný, potr., um. řemesel. Dop. křižovatka (žel., letiště). Muzea, knihovny; univ. (zal. 1957) a jiné vysoké školy, akademie věd (zal. 1977). R. spolu s m. Salé je m. prefekturou.