Rabas Václav malíř

Rabas Václav, 13. 11. 1885 - 26. 10. 1954, č. malíř; krajinář. V díle se prolíná real. tendence, ovlivněná též sociálním um. (Ze šichty ), se snahou o symbolický výraz. Nejvýzn. jsou panoramatické a monumentální záběry krajiny z 30.let (Pole a oblaka, Ticho v oranicích, Pálená zem ); v období 2.svět. války je zdůrazněna krajina-symbol, tvorba je niternější a lyričtější, později je zvýrazněna intimita.