Raab Johann

Raab [ráb] Johann (Jan), 3. 4. 1807 až 13. 2. 1888, něm. tanečník a baletní mistr; od 1825 působil na vídeňských scénách. 1834-40 baletní mistr Stavovského div. v Praze. Na č. jevišti uvedl 1838 poprvé polku, zasloužil se též o její popularizaci v zahr., zejm. v Paříži.