RR Lyrae

RR Lyrae [-é], pravidelně pulsující hvězda s periodou 0,5668 dne; hl. představitel proměnných hvězd s periodou menší než 1 den, které se vyskytují v kulových hvězdokupách nebo blízko středu Galaxie.